G5 deltager i projektet Udsendt af Danmark

Bestyrelsesmedlem Jens Graff valgte at stille op og fortælle sin historie om hvorfor han valgte at blive soldat og senere udsendt.

Udsendt af Danmark’s formål er absolut noget som G5 støtter op om. I særdeleshed i henhold til en af G5’s 3 missioner – “At bidrage til opgaveløsninger som skaber værdi for de danske veteraner og militærhistoriske projekter.”

G5 vil opfordre alle til at støtte op om Udsendt af Danmark.

Læs mere om projektet her: http://www.udsendtafdanmark.dk