Ny landssekretær er fra G5

Den 26. og 27. april 2019 afholdte Danmarks Veteraners deres årlige repræsenstantskabsmøde. I denne forbindelse blev G5-medlem Jens Graff, valgt til ny landssekretær for en 2-årig periode. Danmarks Veteraner er i en rivende udviklingsfase og den nye landssekretær håber derfor på at kunne bidrage til en fortsat positiv udvikling og drift til fordel for de Danske Veteraner.

Jeg ser frem til, at assistere formanden og den øvrige hovedbestyrelse i Danmarks Veteraner, samt at bruge mine kompetencer og kendskab indenfor offentlig forvaltning, offentlig økonomistyring samt drift og ledelse indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde.

G5 ønsker Jens Graff tillykke med den nye stilling og fremtidig samarbejde med Danmarks Veteraner om flere gode initiativer i danske veteraners tjeneste.